VÄG & VA AB

Avslutade projekt

 

Överförningsledningar Arboga-Hällarna

I sammarbete med Bygg & Schakt AB
Färdigställande2017
Beskrivning

Schaktning för VA-ledningar dim 500 i 10km och dim 200, 180, 160 i 17km.

Samt 4 st pumpstn med anslutningsvägar.

BeställareArboga Kommun

Terrasering för lägenhets hus i Rönninge

 
Färdigställande2016
Beskrivning

Schaktning och sprängning för terras

BeställareED Bygg
 
 
  
 

 

  

Vattenledning till snötillverkning Ånnaboda

 
Färdigställande2015
Beskrivning

Intagsledning i sjö samt 1300m schakt i mark. Dim 125.

BeställareT-Schakt

VA arbeten i Baggetorp

 
Färdigställande2015
Beskrivning

Infodring av vattenledning, provisoriskt vatten till boende, stumsvetsning av vattenledning.

BeställareTranab 

Ombyggnad av carport

 
Färdigställande2015
Beskrivning

Ombyggnad av carport

Beställare

Allan Gustavsson

Pumpstation Backa Katrineholm
I samarbete med Bygg & Schakt AB 
Färdigställande2014
BeskrivningUtbyte av pumpstation.
BeställareSörmlandvatten 
   
Dagvattenledning Mariefred
I samarbete med Bygg & Schakt AB 
Färdigställande2014
BeskrivningNy dagvattenledning i dim 600 & 800 samt tryckning under länsväg Stallarholmen.
BeställareSträngnäs kommun
   
Hammarängen Etapp 2 Mariefred
I samarbete med Bygg & Schakt AB 
Färdigställande2014
BeskrivningNybyggnation av VA och gator.
BeställareSträngnäs kommun
   
Triangelspår Norrköping 
I samarbete med Bygg & Schakt AB 
Färdigställande2014
BeskrivningMarkarbeten för nytt Industrispår samt ny El-kanalisation.
BeställareIndustrispår AB
   
Reningsverk Rosenholm 
I samarbete med Bygg & Schakt AB 
Färdigställande2014
BeskrivningMarkarbeten för nytt reningsverk samt slamplatta
BeställareTegelstaden AB
   
Dagvattenåtgärder Karossen 5, Katrineholm 
I samarbete med Bygg & Schakt AB 
Färdigställande2011
BeskrivningDagvattenledningar samt anläggning av damm med tätduk 
BeställareSIMS
   
Dagvattenledning, Katrineholm
I samarbete med Bygg & Schakt AB
Färdigställande2011
BeskrivningAvsättning för ny dagvattenledning
BeställareSörmlandvatten AB
   
Pumpstation Västar Fredsgatan, Katrineholm
I samarbete med Bygg & Schakt AB
Färdigställande2012
BeskrivningByte av pumpstation och utbyte av tryckledning dim 400
BeställareSörmlandvatten AB
   
Brännskogen, Vingåker
I samarbete med Bygg & Schakt AB
Färdigställande2012
BeskrivningGrundläggning för hus, vatten & avlopp samt finplanering
BeställareSävsta Hill
   
Banreparation Malmen, Linköping
I samarbete med Bygg & Schakt AB
Färdigställande 2012
BeskrivningNy överbyggnad på 200 m av startbanan, sättning av ljusbrunnar, finplanering samt dagvatten
BeställareJanssons Entreprenad
   
Plattyta Lundbyskog, Vingåker
I samarbete med Bygg & Schakt AB
Färdigställande2012 
BeskrivningPlattläggning runt pool
BeställareKerstin Olsson
   
Markarbeten för nytt smältverk, Katrineholm 
I samarbete med Bygg & Schakt AB
Färdigställande2012
BeskrivningHårdgjorda ytor med asfalt, sättning av stödmur samt dagvatten
BeställareSKF Mekan
   
Fjärrvärmearbeten, Katrineholm 
I samarbete med Bygg & Schakt AB
Färdigställande2012
BeskrivningFramtagning av befintliga kammare 
BeställareKatrineholms Energi
   
Källsta 2:12, Flen 
I samarbete med Bygg & Schakt AB
Färdigställande2012
BeskrivningGrundläggning för hus, vatten & avlopp samt finplanering
BeställareSjötorps Bygg AB
   
VA-sanering Widegrensvägen m fl, Vingåker
I samarbete med Bygg & Schakt AB
Färdigställande2012
BeskrivningUtbyte av vatten och avlopp i lokalgator samt en pumpstation
BeställareSörmlandvatten AB
   
Intagsledning Fyrsjö, Stigtommta
I samarbete med Bygg & Schakt AB
Färdigställande2012
BeskrivningNy intagsledning till vattenverket 470 m detta uppdelat på 60m i mark och 410 m sjöledning med viktning
BeställareNOVF
Webbplats utvecklad av Trinax AB