VÄG & VA AB

Pågående projekt

 Kabelschakt för 140kv Osmundgatan-Ormesta (Örebro)

 

 

 

 
Färdigställande2018
Beskrivning

 Schakt för en 140kv kabel mellan Osmundgatan och Ormesta

BeställareABEKA

Långbergsparken Eskilstuna

 

 

 

 

 

 

 

  

I sammarbete med Hellstens Bygg & Entreprenad i Eskilstuna AB
Färdigställande2018
BeskrivningByggande av parkområde: Boulbana, Parkourbana, Scen samt grönområden.
Beställare

 Eskilstuna Kommun

 

Stockholmsvägen Etapp 3 Katrineholm

 
Färdigställande2018
BeskrivningByggande av 1st rondell och anläggande av en ny GC-väg mellan Vassmogatan och Videvägen.
Beställare

 Tranab AB

 

Kungsgatan/Fredsgatan  Katrineholm

 

 

 
Färdigställande2018
BeskrivningByggande av 1st rondell och anläggande av ny belysning.
Beställare

 Tranab AB

 

Drottninggatan  Katrineholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Färdigställande2018
BeskrivningOmbyggnad av befintlig gata till gångfartsområde.
Beställare

 Tranab AB

 

Nytt elnät i Rådby-Rekarne  Eskilstuna

 
Färdigställande2018
BeskrivningByggande av nytt elnät samt nya kabelskåp och stationer.
Beställare

 ABEKA

 

Nytt elnät i Kvarsebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Färdigställande2018
BeskrivningByggande av nytt elnät samt nya kabelskåp och stationer.
Beställare

 ABEKA

 

 

 

 Kursgårdsparken Torshälla

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Färdigställande2018
BeskrivningDet ska bli en allaktivitetspark med bl multisportsarena
Beställare

 Eskilstuna Kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Webbplats utvecklad av Trinax AB