VÄG & VA AB

Tjänster

Vatten & avlopp
Vi utför alla typer av arbeten med vatten, avlopp, pumpstationer och dagvatten. 
Vi provtrycker, filmar och tar vattenprov på de utförda projekten.

Vägar
Nybyggnad och renoveringar av vägar.

Finplaneringsarbeten
Vi anlägger gräsmattor, planteringar och plattytor mm

Stumsvetsning av PEH-rör
Vi svetsar PEH-rör med stumsvets och med elektrosvets.

Provtryckning av vatten & avlopp
Vi provtrycker både med vatten och luft.

Husgrunder och industrigrunder
Utför alla markarbeten och betongarbeten.

Webbplats utvecklad av Trinax AB